Nødhjælp

Har du ikke noget varme? Prøv nogle af nedenstående råd:

MANGLER DU VARME I HUSET?
Kontroller at anlæggets cirkulationspumpe er tændt (kun veksler og étstrengs anlæg).
Kontakt varmeværket eller din aut. VVS-installatør.

MANGLER DU VARMT VAND?
Er der ikke tryk på hverken koldt eller varmt vand i vandhanen? Vandforsyningen er evt. afbrudt fra vandværket. Afvent at forsyningen genoprettes.
Er vandtrykket i orden? Tilkald aut. VVS- installatør.

ER DER EN UTÆTHED I HUSETS INSTALLATION?
Luk hovedhaner og haner til radiatorerne (under anlægget). Sluk for pumpe.
Kontakt aut. VVS-installatør.

Nærmeste aut. VVS-installatører:
Elnegaard VVS Vandværksvej 6 B 5953 Tranekær Tlf. 20 28 49 47
Stengade VVS Stengadevej 34 5953 Tranekær Tlf. 62 50 16 32
Tullebølle VVS Bygaden 19 5953 Tranekær Tlf. 62 50 13 35